Mekaniska verkstäder

mekanisk-verkstadMekaniska verkstäder är vanliga inom tillverkningsindustrin. De förser bland annat industrin med verktyg och maskiner som behövs för att tillverkningsprocessen ska flyta på bra. Genom historien har mekaniska verkstäder spelat en viktig roll i byggandet av infrastruktur i alla industrialiserade länder. I Sverige är Motala Verkstad ett exempel på tidig mekanisk verkstad där slussortar, maskiner och verktyg tillverkades till bygget av Göta Kanal. Samtidigt var många brukorter i Sverige uppbyggda kring mekaniska verkstäder vilka gav många arbetstillfällen, särskilt under den tid då automationen var låg. Mycket arbete var manuellt och utfördes av människor.

Under 1900-talet levde de mekaniska verkstäderna vidare men utvecklades i snabb takt. Automatisering med industrirobotar, truckar och annan utrustning har gjort branschen mindre personalkrävande. Trots detta är den fortfarande förhållandevis personalkrävande. Om du behöver utbilda din personal, besök gärna den här sidan för att hitta truckutbildning i Västerås.

Bocka er djupt för bearbetning av plåt

Plåtbearbetning är samlingsnamn för de delar som behandlar detta material på olika sätt. Främst handlar det om laserskärning och kantbockning eller kantpressning som det även kallas. Plåt och aluminium är oftast det material som vanligen bearbetas med kantpress. För kantpressning av tunnplåt behövs en maskinell kraft. För de riktigt krävande jobben rekommenderar vi Länna Svets.

Maskinen har ett gap med verktyg där plåten skjuts in och sedan sköter maskinen allt på kommando. Detta matas in i ett program så att större serier kan utföras med exakt precision. Grundprocessen innebär att materialet pressas mellan två komponenter till det utseende som bestämts. Detta sker som regel med flera pressningar i olika vinklar efter varandra.

Stora eller små maskiner

Maskinerna som används kan både vara långa och stora men även mindre typer för små profiler finns. I dagens datoriserade industri behöver inte den som arbetar med detta utföra många moment i pressningen för hand. Utan blir mer av en övervakare, programmerare och kontrollör. Det enda handgrepp som krävs är inmatning av det stycke som skall bearbetas. Det skulle kunna tyckas att dessa maskiner kräver mycket energi men så är faktiskt inte fallet. Snarare är det så att processen är väldigt kostnadseffektiv på alla sätt. Maskinerna drivs med hydraulik som ger bättre precision och effektivitet än äldre mekaniska pressar. Säkerheten är även större.