Glasmästeri

Glasmästeri är ett gammalt hantverksyrke. En glasmästare behärskar att hantera glas i alla typer av konstruktioner där det ingår glasdetaljer. Det kan handla om att installera fönsterglas, glas till balkonger och andra glas i till exempel byggnader. Glasmästaren utför också installation, försäljning och hela processen till dess allt är på plats.

Fordonsglasning är en återkommande arbetsuppgift, som innefattar både montering och reparation av exempelvis bilrutor samt rutor på båtar och stationära maskiner.

En speciell kompetens som ofta återfinns hos en modern glasmästare är att kunna utföra en limning av polyuretan. Detta är det vanligaste sättet för att montera fast glas i bilar och andra fordon.

Ett annat ofta återkommande moment vid utförande av glasarbete är svetsning. Det inträffar när man behöver svetsa stommar i aluminiumpartier som skall infogas i stålbalkar. Dessa skall sedan i sin tur kapas till för den individuelle kundens behov.

På senare tid har det blivit mycket populärt att använda glas till alla sorters inredningar och för design. Som exempel på den sortens produkter kan nämnas hela glasräcken samt invändiga glasväggar samt stänkskydd av glas i kök.

Vid användning av glas till inredningsdetaljer är det viktigt att glasmästaren har en gedigen kunskap om gällande säkerhetsföreskrifter och hur dessa kan tillfredsställas genom insikt i byggnadsteknik och byggnormer.