Bilförsäkring

I Sverige har vi tre olika bilförsäkringar; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är den mest grundläggande av de tre och täcker endast andras skador vid en olycka där man själv är vållande. Trafikförsäkringen är obligatorisk och har man en påställd bil så måste man ha en trafikförsäkring annars blir man automatiskt registrerad hos Trafikförsäkringsföreningen som tar ut en avgift för varje dag bilen är oförsäkrad. Avgiften är till för att täcka kostnader för olyckor där bilar som är oförsäkrade är vållande. Kostnaden är oftast betydligt högre än sin försäkringspremie och brukar ligga runt 100 – 130 kronor per dag. Därför finns det ingen anledning att inte teckna en bilförsäkring på sin bil.

Halvförsäkringen inkluderar Trafikförsäkringen men ger dessutom skydd vid brand, glasskador, maskinskador, rättsligt skydd, bärgning och stöld. Dock täcker den inte vagnsskador vid olyckor som man själv är vållande till samt viltolyckor. Den täcker inte skadegörelse på bilen heller. För det krävs det en helförsäkring.

Det är väldigt personligt att välja försäkring till sin bil och något som varje bilägare måste göra. Det gäller att väga försäkringskostnaden kontra bilens värde.

Värt att tillägga är att man inte behöver ha en helförsäkring på en helt ny bil. Det är nämligen så att nya bilar har en Vagnskadegaranti som gäller i tre år. Den fungerar som en helförsäkring och under den perioden så räcker det att ha en halvförsäkring på bilen och fortfarande vara helförsäkrad. Dock gäller det verkligen att vara observant på när försäkringen går ut så att man hinner uppgradera sig i tid om man vill vara helförsäkrad efter dessa tre år.