Använd perforerad plåt som byggmaterial

ProperfNär man talar om plåt som byggnadsmaterial kommer tankarna kanske i första hand in på tak och fasader. Vad man inte tänker på när det gäller plåt som material är de ofta offentliga installationerna som utgörs av räcken och liknande byggnadsdelar. Funktioner som krävs i vardagen men inte märks.  Det är där som perforerad plåt främst förekommer. Det kan röra sig om både ut- och invändiga uppföranden. I det senare fallet främst i entréhallar, trappuppgångar och liknande. Är du i behov av perforerad plåt rekommenderar jag Properf AB.

Dra ingen vals

Plåt framställs, pressas, genom valsning där önskad tjocklek tillverkas i jättelika maskiner. Där formas plåten och ytan blir oerhört mycket större än tjockleken, men trots detta kan ett mycket starkt material framställas. Dessutom är det formbart byggmaterial vilket ger följsamma interiörer i till exempel trappor eller runt pelare. I det senare fallet kan plåten dölja sladdar och kablar eller kommunikationsledningar. Även innertak får en skyddande och samtidigt luftig och även snygg yta.

Kallpressad plåt numera vanligast

Inom industrin är perforerad plåt vanligt förekommande på ett annat sätt än i offentligheten. I fabriksbygget utgör plåten ett skydd för maskiner och andra avbalkningar. Även en del möbler tillverkas i perforerad plåt då det skapar en slitstark såväl som trevlig yta. Tjocklek och perforeringens storlek och form är således de viktigaste egenskaperna. Balkongräcket i en modern fastighet kan mycket väl vara gjord av perforerad plåt.

Comments are closed.